Notre Lycée
Français facile : Les onomatopées
Préparez vos examens de français avec TV5MONDE
C’est la bonne continuation
Chanson : La marche des élèves de CVL
Coin des jeunes auteurs francophones
 
Liens utiles
Anglais facile : Les animaux marins
La francophonie
CanTho notre ville
Pour apprendre les sciences et langues
Le Vietnam - Beau pays de culture originale
 
Les élèves

La liste des élèves bilingues du lycée Châu Văn Liêm

Sous le toit de son école, on ne savait pas combien la jeunesse écolière serait belle, les souvenirs seraient précieux.

Retrouver ici les noms de vos ami(e)s, vos copains copines ....

.

Envie de revivre dans la cour d’écoles ? Venez voir les vidéos

Les étudiants bilingues de français à L’Université de Cần Thơ

L’année scolaire 2014 - 2015

Classe : 12A1 - Professeur principal : NGUYỄN THIỆN NHIỆM

1) VƠ TRẦN TRÂM ANH 4) ĐẶNG VINH PHÁT 7) NGUYỄN THỤY BẢO TRÂN
2) TRẦN THANH HUY 5) HÀ LÊ KIM PHỤNG 8) HUỲNH NGUYỄN DIỄM TRINH
3) TRẦN THỊ NGỌC NGÂN 6) ĐẶNG NHẬT QUANG 9) NGUYỄN THỤY LAN VI

Classe : 11A1 - Professeur principal : NGUYỄN VĂN DUYÊN

1) LÊ NGỌC HÂN 2)NGUYỄN NGỌC HUY 3) LA CHÍ LỰC

L’année scolaire 2013 - 2014

Classe : 12BP - Professeur principal : NGUYỄN THI THÚY DIỄM

1) PHAN MINH QUỐC ANH 5) TRƯƠNG VĂN KHOA
2) VƠ TIẾN ĐẠT 6) PHẠM NGỌC NGÂN
3) HOÀNG HẢI THƠ GIAO 7) TRỊNH Ư NHI
4) TRẦN THỊ NHƯ HUỲNH 8) CAO THỊ LAN THẢO

L’année scolaire 2012 - 2013

Classe : 12P - Professeur principal : NGUYỄN THỊ HOA

1) NGUYỄN THÙY VÂN ANH 8) HUỲNH HỒNG NGỌC
2) NGUYỄN THẾ BẢO 9) LÊ NGUYỄN HỒNG PHÁT
3) NGUYỄN HUỲNH LAN ĐÀI 10) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH
4) VƠ NGỌC HÂN 11) HỒ NGỌC TRINH
5) TRẦN HOÀNG HUY 12) TRẦN THANH TÙNG
6) LÊ HOÀNG LÂM 13) LÂM THANH VÂN
7) LÊ XUÂN MAI

L’année scolaire 2011 - 2012

Classe : 12P - Professeur principal : TRANG HOÀNG KIỆT

1) NGUYỄN LÊ ANH 15) NGUYỄN VIỆT XUÂN NHI
2) NGUYỄN HUY B̀NH 16) HUỲNH TẤN SANG
3) LƯ QUỐC CƯỜNG 17) BÙI HỮU SÁNG
4) HỒ QUỐC DŨNG 18) BÙI LÊ VŨ TÂM
5) VĂN CÔNG ANH DUY 19) PHAN THỊ THANH THANH
6) HUỲNH TRÚC DUYÊN 20) TRƯƠNG THỊNGỌC THẢO
7) NGUYỄN THÀNH ĐẠT 21) ĐÀO KIM THƯ
8) LÊ THỊ NHƯ HUỲNH 22) LÊ MINH TRÍ
9) NGÔ HỒ ANH KHOA 23) LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRINH
10) NGUYỄN HÀ QUANG LỘC24) NGUYỄN THÁI PHƯƠNG TUYỀN
11) LÂM TẤN LỘC 25) NGUYỄN VĨNH
12) NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 26) NGUYỄN BÙI NHƯ Ư
13) HỒ HUỲNH VĨNH NGHI27) PHAN NGỌC THANH YẾN
14) BÙI NGUYỄN KHÔI NGUYÊN

L’année scolaire 2010 - 2011

Classe : 12P - Professeur principal : TRẦN THỊ NGỌC ĐÔNG

1) LÊ KHÁNH AN 11) PHẠM NGỌC TRÚC QUỲNH
2) TRẦN NGỌC XUÂN CHI 12) TRẦN PHƯƠNG THANH
3) BẠCH NGUYỄN TRÚC GIANG 13) KIỀU HOÀNG THÔNG
4) ĐÀO HƯƠNG KHOA 14) PHẠM TRÍ THÔNG
5) TRƯƠNG HỒNG LOAN 15) LÊ QUANG TR̀NH
6) NGUYỄN HỮU LỘC 16) QUÁCH THANH TÙNG
7) ÔNG THI MINH 17) LÂM NGỌC TÚ
8) NGÔ THANH THIÊN NGÂN 18) NGUYỄN VIỆT TÚ
9) HUỲNH YẾN NHI 19) VƠ THÚY VI
10) LƯ BẢO QUYÊN

L’année scolaire 2009 - 2010

Classe : 12P2 - Professeur principal : TRẦN MINH XUÂN

1) HUỲNH LONG BẢO 16) ĐÀO HOÀNG OANH
2) LÊ VŨ HOÀNG DUNG 17) DƯƠNG TRÚC QUỲNH
3) TRẦN THÀNH ĐẠT 18) LÂM PHAN THANH
4) LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG 19) NGUYỄN MINH THÀNH
5) DƯƠNG HOÀNG HỘI 20) NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH
6) THÁI MẠNH KHANG 21) PHẠM PHƯƠNG THẢO
7) QUÁCH HOÀNG TUẤN KIỆT 22) LƯ THỊ VINH THƠ
8) TRƯƠNG MINH THIÊN KIM 23) HUỲNH NGỌC ANH THƯ
9) NGUYỄN THỊ THANH LAM 24) NGUYỄN TRẦN CHÚC THƯ
10) HUỲNH PHÚC LỘC 25) PHẠM NGỌC THỦY TIÊN
11) NGÔ HỮU NGHĨA 26) TRẦN BÁ TIÊN
12) NGUYỄN KHÁNH NGỌC 27) NGUYỄN VŨ TRỌNG TOÀN
13) NGUYỄN THANH NHĂ 28) DƯƠNG MINH TRÍ
14) NGUYỄN XUÂN NHĂ 29) LÊ HẢI TRÍ
15) TRẦN TRANG THANH NHĂ 30) TRẦN THỊ THU TRÚC

L’année scolaire 2008 - 2009

Classe : 12P - Professeur principal : LÊ DI THANH

1) HUỲNH NGUYỆT ANH 17) LÊ QUANG MINH
2) HOÀNG NGỌC QUỲNH DAO 18) LÊ THÁI THANH MINH
3) TRẦN HIỀN DIỆU 19) TRẦN HIẾU NGHĨA
4) ĐINH HOÀNG DUY 20) TRẦN THỊ NHƯ NGỌC
5) NGUYỄN KHÁNH DUY 21) LÊ THỊ KIM OANH
6) LÊ HỒNG ĐỨC 22) NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
7) NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 23) TRẦN MAI THI
8) TRẦN THỊ THU HÂN 24) NGUYỄN THIỆN TOÀN
9) NGUYỄN MINH HẬU 25) CHÂU TRẦN QUỲNH TRÂM
10) NGUYỄN CÔNG HOÀNG 26) LÊ MINH TRIẾT
11) HUỲNH KIM KHÁNH 27) PHAN CÔNG TUẤN
12) PHẠM TUẤN KIỆT 28) VŨ LẬP KIM TUYỀN
13) PHẠM TIẾN LẬP 29) LÂM PHƯỚC TƯỜNG
14) HUỲNH T. PHƯƠNG LINH 30) LÊ MINH KHÁNH VÂN
15) TRƯƠNG TƯỜNG LINH 31) VƠ THẾ VINH
16) NGUYỄN THU LOAN 32) ĐẶNG NGỌC THANH VY

L’année scolaire 2007 - 2008

Classe : 12P - Professeur principal : LÊ DI THANH

1) NGUYỄN THỊ MAI ANH 16) ĐỖ TRÚC LY
2) PHAN TRẦN ĐẶNG TÂM ANH 17) TRẦN THANH MAI
3) NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 18) NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NGHI
4) LÊ HẢI ĐẢO 19) NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC
5) NGUYỄN THÀNH ĐÔN 20) LÊ HỒNG THẢO NGUYÊN
6) HUỲNH THỊ MINH HỒNG 21) HUỲNH HẠNH NHƯ
7) ĐỖ MAI KHÁNH HOÀNG 22) NGUYỄN HÀ MỸ PHƯƠNG
8) HUỲNH THỊ THU HƯƠNG 23) PHẠM NGUYỄN SỸ PHÚC
9) QUÁCH TÚ HUÊ 24) TÔ MINH SÁNG
10) NGUYỄN THẾ HUY 25) ĐINH HỒNG THU
11) TRẦN NGỌC DIỄM HUỲNH 26) DƯƠNG KIM BÍCH TRÂM
12) TRẦN MINH KHUYÊN 27) NGUYỄN NGỌC THIÊN TRANG
13) NGUYỄN THIÊN KIM 28) LÊ THỊ CẨM TÚ
14) VŨ HOÀNG LÂM 29) TRẦN THẢO UYÊN
15) ĐẶNG MINH LÊ 30) THẠCH THỊ KIM XUYẾN

L’année scolaire 2006 - 2007

Classe : 12P1 - Professeur principal : NGUYỄN THỊ LẪM

1) VƠ HỒNG ÂN 15) HỒ HOÀNG NAM
2) DƯƠNG NGỌC ANH 16) MAI THỊ PHƯƠNG NGA
3) PHẠM QUỐC BẢO 17) VƠ THÀNH NGHĨA
4) LÊ VÂN CATHY 18) PHẠM THỤY HƯƠNG QUỲNH
5) TRẦN DIỄM CHÂU 19) HUỲNH QUỐC SANG
6) LÊ NGUYỄN BẢO CHÂU 20) NGUYỄN MINH THẢO
7) TRẦN XUÂN ĐÀO 21) VƠ HÀ THANH THƯ
8) BÙI MỸ HẠNH 22) ĐỖ MẠNH TIẾN
9) TRẦN THỊ DIỆU H̉A 23) C. H. T. N. NGỌC TRÂN
10) TRẦN NHỰT LONG 24) NGUYỄN THANH HUYỀN TRÂN
11) ĐỖ XUÂN MAI 25) TRẦN HUYỀN TRÂN
12) GIANG THÚY MINH 26) VƠ MINH TRIẾT
13) HUỲNH HỮU MINH 27) MAI LÊ ĐẶNG MINH TÚ
14) LÊ TUẤN MINH 28) TRỊNH HOÀNG TUẤN

Classe : 12P2 - Professeur principal : TRẦN MINH XUÂN

1) THẠCH DƯƠNG KIM AN 16) TRƯƠNG HOÀNG ĐÔNG NGHI
2) NGUYỄN PHƯƠNG ANH 17) TRANG NGỌC LAN PHƯƠNG
3) PHẠM QUANG ĐẠI 18) NGUYỄN MINH SANG
4) NGUYỄN NGỌC HƯƠNG GIANG 19) NGUYỄN THỊ MINH TÂM
5) PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG GIANG 20) PHẠM HỮU THẠNH
6) LÊ NAM GIAO 21) LÊ NGỌC HIẾU THẢO
7) LÊ Đ̀NH HÀO 22) VƠ THỊ MINH THƯ
8) HOÀNG LÊ DIỆU HIỀN 23) TRẦN B̀NH DIỄM THUẬN
9) PHẠM NGUYÊN HOÀNG 24) HỒ THANH THỤY
10) CHUNG THỊ THÁI HOÀ25) NGUYỄN THỊ KIM TRINH
11) NGUYỄN PHÚC HUY 26) ĐOÀN THANH TRÚC
12) VƠ MINH KHÁNH 27) PHẠM GIA ANH TUẤN
13) NGUYỄN DƯƠNG LAM 28) PHAN TUÂN
14) NGUYỄN THỊ NGỌC MAI29) ĐỖ THỊ THÙY VÂN
15) NGUYỄN ĐOÀN NHẬT MINH

L’année scolaire 2005 - 2006

Classe : 12P1 - Professeur principal : BÙI KIM CÚC

1) PHAN THỊ THU AN 16) NGUYỄN THỊ NGUYỆT QUẾ
2) TRẦN NGUYỄN BÍCH CHÂU 17) NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH
3) MAI LÊ ĐẶNG NGỌC DUNG 18) LƯU BÁ THÀNH
4) NGUYỄN ĐẶNG LONG HẢI 19) TRẦN NHƯ THẢO
5) NGUYỄN THỤY DIỆU HIỀN 20) NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
6) PHÙNG MINH HƯNG 21) NGUYỄN DƯƠNG ANH THẮNG
7) LÊ THỊ KIM KHÁNH 22) ĐÀO MINH THƠ
8) NGUYỄN KHÁNH 23) VŨ NGỌC ANH THƯ
9) TRỊNH QUỐC KHÁNH 24) BÙI MINH THY
10) NGÔ HỒ ANH KHÔI 25) LÊ THỊ PHƯƠNG TRÂM
11) ĐÀM THÁI LONG 26) PHẠM NGỌC BẢO TRÂN
12) TRANG PHƯƠNG HỒNG NGÂN 27) HUỲNH HOÀNG TUẤN
13) TRẦN ĐƯỜNG TRÚC NGÂN 28) LÊ NHĂ VY
14) NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 29) NGUYỄN THANH XUÂN
15) LÊ KIM PHỤNG

Classe : 12P2 - Professeur principal : NGUYỄN THỊ TÁM

1) NGUYỄN ĐỨC DUY 15) PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG
2) LÊ DUY 16) NGUYỄN THÁI NGỌC THẢO
3) BÙI HẢI ĐĂNG 17) TRẦN THỊ THANH THỦY
4) TRƯƠNG QUANG ĐỊNH 18) HỒ VƠ MINH THƯ
5) NGUYỄN CÔNG HIỆP 19) NGUYỄN NGUYỄN NGÀN THƯƠNG
6) TRẦN DUY KHANG 20) NGUYỄN THANH THỦY TIÊN
7) TRẦN NGỌC KHƯƠNG 21) ONG ĐỨC TOÀN
8) TRƯƠNG TƯỜNG LÂM 22) MẠCH QUẾ TRÂN
9) NGUYỄN TƯỜNG LONG 23) LƯƠNG NGUYỄN THU TRANG
10) TRẦN NGỌC MY 24) LÂM TƯỜNG THI TRÚC
11) TRẦN THỊ MỸ NGÔN 25) LÊ THÁI THANH VÂN
12) HỒ BÍCH NGỌC 26) TRẦN CHÂU QUỲNH VƯƠNG
13) BÙI PHẠM MỸ PHƯƠNG 27) HỨA DIỄM XUÂN
14) DANH XOM SARINH 28) HOÀNG MINH THANH XUÂN

Classe : 12P3 - Professeur principal : LÂM MỘNG TRANG

1) NGUYỄN THANH BẢO 10) TỐNG THỊ KHÁNH LINH
2) MẠC NGỌC DIỄM CHUYÊN 11) TRẦN PHƯƠNG LONG
3) TRẦN PHAN DUY CƯỜNG 12) CHÂU NGỌC THANH MAI
4) HUỲNH THỊ NGỌC HẰNG 13) QUÁCH LƯƠNG MINH
5) PHAN TRUNG HIẾU 14) PHẠM NGUYỄN
6) TĂNG VĂN HOÀI 15) PHẠM NGHĨA NHÂN
7) TRẦN THẾ KHIỂN 16) TRẦN NGỌC QUÍ
8) LÊ VƠ ĐĂNG KHOA 17) NGUYỄN NGỌC TRIỀU
9) NGUYỄN NGỌC VŨ KHUYÊN

L’année scolaire 2004 - 2005

Classe : 12P1 - Professeur principal : TRẦN THỊ NGỌC ĐÔNG

1) LÊ TRƯƠNG AN 16) TRƯƠNG NGỌC THẢO
2) LÊ THỊ QUỲNH ANH 17) TRẦN MINH THÔNG
3) NGUYỄN TRẦN QUẾ CHI 18) NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
4) ĐỖ HUY ĐĂNG 19) TRẦN MINH THƯ
5) BÙI THỊ HỒNG ĐÀO 20) NGUYỄN LƯƠNG TOÀN
6) PHẠM THU HỒNG 21) PHẠM TRƯỜNG BÍCH TRÂM
7) VƠ THÁI LỆ HUYỀN 22) NGUYỄN DƯƠNG HUỲNH TRÂM
8) TRƯƠNG TẤN HUỲNH 23) CHÂU NGỌC TRINH
9) NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 24) LÊ THỊ NGỌC TRÚC
10) NGÔ THỊ BÍCH KIỀU 25) LƯƠNG XUÂN TRÚC
11) NGUYỄN THỊ MINH NGHI 26) NGUYỄN HOÀNG THANH TUẤN
12) NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 27) BÙI THANH TÚ
13) LÂM THANH NGỌC 28) HỒ HOÀNG VŨ
14) ĐẶNG BÁ NHẪN 29) NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN
15) NGUYỄN ĐĂNG QUANG

L’année scolaire 2003 - 2004

Classe : 12P1 - Professeur principal : NGUYỄN THÚY PHƯỢNG

1) TRẦN THỊ HẠNH AN 13) LÂM HOÀNG PHÚC
2) PHAN THỊ KIM BẰNG 14) LÊ ĐAN QUẾ
3) LÂM BỬU DUYÊN 15) LƯ MINH SANG
4) PHẠM THỊ HỒNG GIANG 16) NGUYỄN NGỌC THANH
5) PHẠM ĐĂNG HƯNG 17) PHẠM GIA THỤY
6) TRẦN BÁ HUY 18) NGUYỄN THỊ THANH THÚY
7) DƯƠNG NHẬT MINH 19) NGUYỄN ANH TIẾN
8) NGUYỄN THỤY HỒNG NHẠN 20) NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
9) NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 21) NGUYỄN THỊ MỘNG TRÚC
10) NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 22) NGUYỄN CHUNG VIÊNG
11) LA HOÀNG LÊ XUÂN PHƯƠNG 23) HUỲNH MINH VŨ
12) LƯƠNG VƠ THANH PHƯƠNG

L’année scolaire 2002 - 2003

Classe : 12P1 - Professeur principal : TRẦN THỊ NGỌC ĐÔNG

1) NGUYỄN BẢO CHÂU 16) NGUYỄN THỊ KIỀU BÍCH NGA
2) NGUYỄN THỊ CÚC 17) LÊ KIM NGÂN
3) NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG 18) LÊ MỸ NHƯ
4) NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 19) TRẦN THỤY NGỌC NHƯ
5) LÊ LƯƠNG XUÂN HIỀN 20) TRƯƠNG THỊ THÙY PHƯƠNG
6) NGUYỄN NGỌC HƯNG 21) LÊ TRƯỜNG TOÀN
7) LÊ MINH KIỆT 22) LÊ THỊ MỸ TUYỀN
8) PHẠM VĨNH KHANG 23) LÊ HIẾU THẢO
9) NGUYỄN CAO KHOA 24) ĐẶNG QUỐC THÔNG
10) TRẦN DUY KHƯƠNG 25) BÙI THỊ NGỌC THỦY
11) NGUYỄN THANH LÂM 26) LÊ NGUYỄN THÀNH TRÍ
12) ĐỖ BÍCH LY 27) NGUYỄN TRUNG TRỰC
13) PHAN LÊ XUÂN MINH 28) PHẠM HOÀNG NHĂ UYÊN
14) NGUYỄN TRẦN BỬU MINH 29) TRẦN QUANG VĨNH
15) LÊ NHẤT NAM

Classe : 12P2 - Professeur principal : HUỲNH THỊ BẠCH MAI

1) TRỊNH NGỌC B̀NH 15) BÙI THỊ HỒNG NGỌC
2) NGUYỄN XUÂN CHIẾN 16) VƠ KHÔI NGUYÊN
3) NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG 17) TRẦN QUỐC NGỮ
4) HỒ TẤN DANH 18) DƯ THỊ HUỲNH NHƯ
5) HUỲNH NGỌC TRUNG DUNG 19) TRẦN THỊ NAM PHƯƠNG
6) TRẦN ĐỨC HIỆP 20) LÊ THỊ MAI SƯƠNG
7) NGUYỄN HÀO KIỆT 21) NGUYỄN HOÀNG TÂN
8) TRẦN NGUYÊN KHANG 22) CHÂU THỊ MAI THANH
9) NGUYỄN THẾ KHANG 23) TRẦN LAN THẢO
10) NGUYỄN KIM KHANH 24) LÊ THỤY MAI THY
11) PHẠM HÙYNH NHẤT KHẢI 25) PHẠM LÊ ĐOAN TRANG
12) LA ANH MINH 26) TRƯƠNG MINH TRÍ
13) DƯƠNG THỊ HUỲNH NGA 27) TRƯƠNG QUANG TRUNG
14) NGUYỄN THỊ THANH NGA 28) LƯU NHĂ UYÊN

L’année scolaire 2001 - 2002

Classe : 12P1 - Professeur principal : TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG

1) HỒ DIỄM CHÂU 12) LÊ Đ̀NH DIỄM PHƯƠNG
2) HUỲNH VIỆT CHƯƠNG 13) NGUYỄN MINH QUANG
3) TỐNG THỊ THÙY DƯƠNG 14) NGUYỄN ĐỨC THẢO
4) NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 15) TRẦN HÀ THANH THẢO
5) PHAN TRẦN THẢO HẠ 16) LƯU THỊ KIỀU THU
6) ĐẶNG NGUYỄN KIỀU HẠNH 17) LÂM PHAN TÍN
7) NGUYỄN LÊ ĐỨC HUY 18) TRƯƠNG ANH TUẤN
8) LÊ NGUYỄN VÂN KHANH 19) NGUYỄN NGỌC MINH TÚ
9) NGUYỄN THÀNH KHOA 20) HUỲNH ANH VŨ
10) TRẦN THỊ HOÀNG LAN 21) NGUYỄN BÁ VŨ
11) NGUYỄN THỊ THANH NHĂ 22) NGUYỄN HOÀNG HẢI YẾN

Classe : 12P2 - Professeur principal : LÂM MỘNG TRANG

1 NGUYỄN BÍCH CHÂU 15 NGUYỄN PHƯỚC ĐÔNG NGHỊ
2 LÊ PHẠM MINH ĐỨC 16 HUỲNH ĐỨC NHĂ
3 ĐƯỜNG THỊ THU GIANG 17 TRẦN NGUYỄN AN PHÚ
4 NGUYỄN NGÂN GIANG 18 ĐOÀN KIM PHỤNG
5 HUỲNH ĐĂNG KHOA 19 PHAN THỊ KIỀU PHƯƠNG
6 TRẦN QUỐC KHỞI 20 KHƯU VĂN QUÍ
7 TRẦN ĐỨC KIÊN 21 HÀ PHƯƠNG THẢO
8 TRẦN NGỌC KIỀU LIÊN 22 PHẠM THANH THÙY
9 NGUYỄN VIỆT TRÚC MAI 23 LỮ NGỌC KHÁNH THƯ
10 TRẦN NGỌC HUỲNH MAI 24 VƠ TRẦN SƠN TRANG
11 LƯ YẾN MINH 25 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRÂM
12 NGÔ SĨ MINH 26 PHAN HỒ THỤC UYÊN
13 TRẦN THỊ TRÀ MY27 NGUYỄN QUANG VINH
14 PHẠM VĂN NAM

Classe : 12P3 - Professeur principal : PHAN VĂN NGỌ

1) NGÔ CẨM CHƯƠNG 14) NGUYỄN PHƯƠNG NGA
2) QUÁCH THỊ THÙY DƯƠNG 15) PHÙNG PHƯƠNG NGỌC
3) NGUYỄN ĐĂNG ĐÔ 16) PHAN THỊ DUY PHƯƠNG
4) TRƯƠNG NGUYỄN XUÂN GIANG 17) HỒ THỊ MỸ QUANG
5) NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 18) NGUYỄN ĐĂNG QUANG
6) LÊ TRUNG HÀO 19) PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH
7) PHẠM VƠ NGỌC HUỆ 20) LƯU MINH SƠN
8) KIỀU TIẾN HƯNG 21) NGUYỄN PHƯƠNG THANH THẢO
9) VƠ ĐĂNG KHOA 22) TRẦN VĨNH HUỲNH TRÂM
10) DIỆP TÔN KIÊN 23) PHẠM KHẢI MINH TRIẾT
11) LÂM THỊ KHÁNH LINH 24) TRẦN Đ̀NH TRỌNG
12) NGUYỄN TRẦN HUỲNH MAI 25) LÊ THÀNH TRUNG
13) NGUYỄN HOÀNG MINH

L’année scolaire 2000 - 2001

Classe : 12P1 - Professeur principal : LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP

1 HỒ XUÂN VIÊN AN 15 NGUYỄN HOÀNG DUY
2 TRỊNH THỊ NGỌC DUYÊN 16 LÊ HOÀNG QUỐC ĐẠT
3 PHAN NHẬT HỒNG GIANG 17 TỐNG TRƯƠNG NGHI
4 ĐÀO HẠNH ÁI HÀ 18 QUÁCH TẤN PHÁT
5 PHAN THANH HẢI 19 PHẠM NGUYÊN PHONG
6 NGUYỄN MINH HẰNG 20 PHẠM CÔNG QUƯ
7 DƯ THỊ NGỌC LOAN 21 LÊ MINH THÀNH
8 LÊ VIÊT NGÂN 22 CAO HOÀNG THƠ
9 CAO MỸ PHỤNG 23 CHÂU ĐỨC TOÀN
10 TRẦN BÍCH QUÂN 24 QUAN MINH TRIẾT
11 QUÁCH THỊ HOÀNG TRÚC 25 LỮ QUỐC VINH
12 NGUYỄN MINH TÂM 26 ĐẶNG QUỐC VIỆT
13 NGUYỄN HOÀNG VI 27 TRẦN NGUYÊN VŨ
. . 28 PHẠM THÁI YÊN

Classe : 12P2 - Professeur principal : NGUYỄN THÚY PHƯỢNG

1 TRẦN NHƯ ANH 14 LÊ NGUYỄN HUY BÍCH
2 PHAN THỊ VÂN ANH 15 HỒ HUỲNH ANH CHIÊU
3 NGUYỄN THU HIỀN 16 LÊ MINH DUY
4 NGUYỄN MINH HẰNG 17 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
5 NGUYỄN THỊ NGA 18 NGUYỄN HOÀNG HẠC
6 CHÂU LỆ NGUYÊN 19 PHẠM VŨ HIỀN
7 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 20 BÙI ĐĂNG KHOA
8 ĐỖ NGỌC ANH THƯ 21 ĐỖ TIẾN KHƯƠNG
9 LÊ VƠ MINH THƯ 22 PHẠM Đ̀NH QUANG
10 LÊ THỊ MINH TRÚC 23 ĐÀO PHÚ THỤY
11 LA THỊ MINH TÂM 24 HÀ QUANG TIẾN
12 BÙI HOÀNG ANH 25 NGUYỄN MINH TRÍ
13 ĐẶNG LONG ANH 26 NGUYỄN NGUYÊN VŨ

 
Copyrights 2006 - Dernière mise à jour Septembre 2007
~ ~